Winkelwagen  

Geen producten

€ 0,00 Verzendkosten
€ 0,00 Totaal

Prijzen zijn ex. btw

Winkelwagen Afrekenen

Bel ons

0348-209000

Mail ons

info@lichtunie.nl

Disclaimer & Privacy

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Lichtunie niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Lichtunie  aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.
 
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Lichtunie.
Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op het bepaalde in deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Privacyverklaring

Welkom op de website van Lichtunie Hieronder volgt een uitleg over deze website en wat u dient te weten voordat u uw informatie invult op deze website. Bij het opgeven van informatie dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Lichtunie   Wij vragen u dan ook de algemene voorwaarden goed te lezen voordat u ermee akkoord gaat.
 
Lichtunie  respecteert uw privacy. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de doeleinden en het beleid van Lichtunie  met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. We raden u aan om dit document goed door te lezen, voordat u uw gegevens opgeeft op deze website en gebruik maakt van de informatie en dienstverlening van Lichtunie
De partij die uw persoonsgegevens verwerkt is Meba Trading b.v., gevestigd aan de Elzenweg 34 in Oudewater.

  

Lichtunie  gebruikt de verzamelde gegevens voor onderstaande diensten

Om uw gegevens te mogen verwerken vragen we bij uw opgave van informatie om uw uitdrukkelijke toestemming zodat Lichtunie  uw ingevulde gegevens mag gebruiken voor het geven van informatie over de website en het doen van interessante en relevante aanbiedingen over de producten, diensten en prijsvragen van Lichtunie  Hierbij geeft u tegelijkertijd ook toestemming om daartoe per e-mail en/of post te worden benaderd.

Ook gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en geeft u aan dat u bekend bent met deze Privacyverklaring.

Als u bij opgave van uw informatie actief één of meer opt-in teksten aanvinkt, dan geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de daar aangegeven doeleinden. Onderstaand zult u verder worden aangeduid als de ‘bezoeker’.

 

Doeleinden van verwerking

Lichtunie verwerkt de door de bezoeker ingevulde gegevens en reacties voor het geven van informatie over deze website en het doen van interessante en relevante aanbiedingen over hun producten, diensten, in het kader van de koopovereenkomst en prijsvragen, waarbij de bezoeker ook per e-mail en/of post kan worden benaderd. De bezoeker kan daartegen kosteloos verzet aantekenen, zie hierna ‘Intrekken toestemming /verwijderen gegevens’. Ten behoeve van analyse, verrijking of validatie van de gegevens van de bezoeker kunnen externe databronnen geraadpleegd of ingezet worden.
 

Intrekken toestemming  / verwijderen gegevens

Als de bezoeker niet langer prijs stelt op informatie over deze website en aanbiedingen over producten, diensten en prijsvragen van Lichtunie   en/of haar aangesloten winkels dan kan hij zijn toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar info@lichtunie Overigens kan de bezoeker bij iedere mailing aangeven dat hij zich daarvoor wil afmelden. Voor al deze aanpassingen kunt u ook een brief sturen naar het hieronder vermelde adres:

Lichtunie
Elzenweg  34
3421 TT Oudewater

Door de verwerkingstijd zal het maximaal vier weken duren voordat de intrekking of afmelding ook daadwerkelijk is geëffectueerd. De gegevens van de bezoeker worden na maximaal vier weken na de intrekking van de toestemming of na de afmelding verwijderd en geanonimiseerd.

Om de informatie en aanbiedingen over producten en diensten optimaal te kunnen afstemmen op de wensen van de bezoekers, verzamelt Lichtunie   geanonimiseerde gegevens van de bezoekers voor het opstellen van statistieken, rapportages en het nagaan van het surfgedrag van de bezoeker. Er is dan overigens geen sprake meer van persoonsgegevens, omdat het aan de hand van deze informatie niet meer mogelijk is om de bezoeker te identificeren.
 

Verstrekking aan derde partijen

Lichtunie   verstrekt géén persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij zij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen. Onder derde partijen wordt verstaan alle andere partijen dan Lichtunie.
Om de doelen van verwerking te kunnen uitvoeren, kunnen Lichtunie  samenwerken met online marketing bedrijven, die namens hen en op hun instructie werkzaamheden verrichten, zoals bijvoorbeeld mailings. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 

Beveiliging

Lichtunie hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers via deze website verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, wijziging of vernietiging. De door de bezoeker ingevulde gegevens op de website zijn niet indexeerbaar voor zoekmachines. 
 

Bezoekersgegevens

Lichtunie   kan via deze website algemene bezoekersgegevens verzamelen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de hoeveelheid bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Daarnaast kan Lichtunie   aan een zorgvuldig geselecteerd bedrijf de opdracht geven om in bepaalde gevallen automatisch (niet via gebruikersregistratie) informatie te verzamelen zoals schermresolutie, type browser en de wijze waarop men surft. Deze informatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van analyses om hiermee het aanbod op deze website te verbeteren. Deze informatie wordt onder andere verkregen door gebruikmaking van zogenaamde ‘cookies’. Op verzoek van de gebruiker kunnen functionaliteiten die gebruik maken van cookies (zoals geautomatiseerde herkenning) in- en uitgeschakeld worden in de browser of op de website. Wanneer het gebruik van cookies in uw browser is uitgeschakeld, zijn sommige functionaliteiten mogelijk niet beschikbaar. Daarnaast zal bijvoorbeeld voor het tegengaan van misbruik in sommige gevallen ook het IP-adres worden geregistreerd.
 

Inzage, Correctie en Contact

Bezoekers van deze website kunnen een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die door  Lichtunie zijn verwerkt. Vervolgens kunt u Lichtunie   verzoeken deze gegevens te corrigeren en/of uw persoonlijke profiel aan te passen. Voor al deze aanpassingen kunt u een brief sturen met een kopie van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie naar onderstaand adres:

Lichtunie  B.V., Elzenweg 34, 3421 TT Oudewater.

Bij alle verdere vragen, opmerkingen of klachten kan de bezoeker ook een e-mail sturen naar info@lichtunie.nl  of een brief sturen naar het voornoemd adres.
 

Wijzigingen Privacyverklaring

Lichtunie   behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren de bezoeker deze Privacyverklaring daarom regelmatig te raadplegen.

Zoeken

Registreren

Snel en eenvoudig bestellen?

Registreren

Inloggen

Veilig betalen

Alles over veilig betalen

Lichtunie

ma-vr: 8:00 - 17:00
za-zo: gesloten

info@lichtunie.nl
0348 - 209000

Bezorging

Gratis bezorging boven €115.