Home / Adviespagina’s / Subsidie Energie Investerings aftrek

Subsidie voor Energie investerings aftrek

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Gemiddeld levert de EIA u 10% belastingvoordeel op. Naast dit belastingvoordeel leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op.

In de verlichtingsbranche kan de EIA ook gebruikt worden. Dit kan aangevraagd worden als een bedrijf over gaat tot vervanging van de huidige verlichting voor LED verlichting, energie-efficiënte verlichtingssysteem of noodverlichting.

4 voorwaarden

–          Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.300.
–          Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
–          Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van Agentschap NL.
–          U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Wanneer komt u in aanmerking?

–          Uw onderneming is belastingplichtig en in Nederland gevestigd.
–          U investeert een minimumbedrag.
–          U hebt de vereiste vergunningen. Welke dit zijn, hangt af van uw investering.
–          Het bedrijfsmiddel is nog niet algemeen gangbaar in Nederland.

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

–          Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij het Agentschap NL.
–          U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding.
–          Geef de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Eventueel wordt die beslissing ondersteund door een advies van Agentschap NL.

Welke gegevens heeft u nodig

–          De kosten inclusief montage om het apparaat bedrijfsklaar te maken.
–          Het elektriciteitsgebruik van het nieuwe apparaat.
–          Het elektriciteitsgebruik van het oude apparaat met een gelijke capaciteit bij een gelijke productie.

Hoe bereken ik de besparingsnorm voor EIA?

Wanneer u een investering doet die energiebesparing oplevert maar die niet specifiek is omschreven op de Energielijst, dan kunt u deze investering misschien melden onder een generieke code. U moet dan wel voldoen aan een beparingsnorm die per toepassingsgebied anders is.

Energiebesparing

U kunt op de volgende twee manieren energie besparen met een ‘generieke investering’:

–          door het vervangen van een reeds bestaande techniek binnen uw onderneming.
–          door het toepassen van een nieuwe techniek die bespaart ten opzichte van een referentie in de markt. Uw leverancier kan u daar meer informatie over verstrekken.

U moet de besparing per jaar berekenen en terug rekenen naar aardgasequivalenten in Nm³ (normaal kubs aardgas).

Besparingsnorm

Indien de besparing bekend is, kan in combinatie met de investeringskosten de besparingsnorm worden berekend. De besparingsnorm wordt altijd uitgedrukt in een besparing in Nm³ a.e. per geïnvesteerde euro (Nm³/€).

Via volgende button komt u uit bij een pdf waarin alle informatie staat.

 

Brochure EIA 2021